Burongsinga's Blog

Just another WordPress.com weblog

จิตสาธารณะคืออะไร

Posted by burongsinga on October 3, 2009

เมื่อคนที่ทำงานอาสา ต้องตีความคำว่า จิตสาธารณะ
ในสภาวะที่ไร้ซึ่งมิตรแท้และคนจริงใจ การทำงานท่ามกลางความไม่มีอะไรจะเป็นด่านแรกที่วัดใจคนว่าจะเลือกข้างไหนมาเป็นเข็มทิศชี้ทางชีวิต เงิน งาน ชีวิตของตัวเอง หรือเพื่อนมนุษย์ ในสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกหรือละเลยย่อมมีผลต่อสังคมรอบข้างไม่มากก็น้อย
สามจังหวัดชายแดนใต้ กำลังประสบกับเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากที่อื่นๆในทั่วทุกมุมโลก มีคนที่กำลังจับจ้องช่วงชิงผลประโยชน์ ตักตวงกำไรจากช่องทางต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่าง แม้เหตุผลที่แต่ละคนใช้ในการอธิบายการกระทำนั้นๆ แต่หลายครั้งที่เราจะเห็นได้หลังจากมีโครงการต่างๆลงมาคือภูมิต้านทานด้านจิตใจที่อ่อนแอของคนในพื้นที่ แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีฐานชีวิตและความคิดมาจากศาสนาที่บ่มเพาะให้คนคิดถึงผลประโยชน์จากโลกหน้าเป็นหลักก็ไม่วายเกิดเรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศของความเป็นคนสามจังหวัดได้ ทุกครั้งที่มีเงินลงมาจะเกิดคำถามตามมาอย่างไม่รีรอให้เรื่องเกิดขึ้นก่อนว่า “ใครมีส่วนได้เสียบ้าง”
ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง มีผู้สูญเสีย มีผู้ได้รับประโยชน์จากทางตรงและทางอ้อม ซึ่งไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้จริงว่าใครเป็นใคร แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของที่พื้นที่ลักษณะนี้ คือการกำเนิดก่อเกิดกลุ่มคนที่มีจุดยืนที่น่ายกย่องและมีบทบาทในการเคลื่อนไหวสังคมสู่ทิศทางที่ดีกว่า หรือสามารถถ่วงดุลอำนาจกลุ่มคนที่จะมาตักตวงผลประโยชน์หรือตอกย้ำสภาพความตกต่ำทางจิตใจในพื้นที่ให้ยิ่งทวีคูณ โดยการแสดงตนเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมกลับมาตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทน และโดยส่วนใหญ่คนพวกนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากนัก ซึ่งสวนกระแสกับโครงการต่างๆที่มีเงินเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนทุกกระบวนการ แม้กระทั้งการสร้างคนที่จะคิดสิ่งดีๆยังต้องใช้เงินจ้าง แต่กลุ่มคนพิเศษที่เรายกย่องนี้เราเรียก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: