Burongsinga's Blog

Just another WordPress.com weblog

About Burongsinga

กลุ่มเยาวชนที่เดินตามหาสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ เยาวชนตัวเล็กๆที่พร้อมจะหยิบยื่นสิ่งที่มีให้เพื่อน เผื่อจะเป็นพื้นที่ทางเลือก
เปลี่ยนสื่อให้มาเป็นเครื่องมือและพื้นที่ในการสื่อสาร พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนของพวกเรา

กลุ่ม“บุหรงซีงอ”เป็นกลุ่มสื่อทางเลือกที่เป็นมากกว่าทางเลือกเพราะนอกจากจะนำเสนอข่าวด้วยตัวเองแล้ว
พวกเรายังมีความสุขจากการที่ได้แบ่งปันความรู้ในการทำข่าว 3 นาที โดยใช้โปรแกรม ULEAD ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ตอนนี้เราจัดอบรมไปแล้วกว่า 70 คน

กลุ่ม “บุหรงซีงอ” มีสมาชิกหลักประกอบด้วย 1.อาจารย์อลิสา หะสาเมาะ แผนกวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี
2.มณฑิรา มลิวรรณ์ ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี 3.อารีด้า สาเม๊าะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี 4.เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ
แผนกวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี 5.จงรักษ์ ศรีจันทร์งาม แผนกวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี

เรามีวัตถุประสงค์หลักคือ หนึ่ง. เพื่อให้เยาวชนมีช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการระบาย เล่าหรือนำเสนอสิ่งที่ตนเองต้องการในแง่ความรู้สึกและวัฒนธรรม
สอง. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีช่องทางในการสร้างเพื่อน สร้างเครือข่ายที่หลากหลายทั้งในแง่พื้นที่ อายุ วัฒนธรรม ศาสนา และสถาบันการศึกษาต่างๆ
สาม. เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้กระบวนการสื่อสาร และทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและสี่.เพื่อให้เยาวชนได้มีผลงานเกี่ยวกับสื่อเป็นของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: